luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

20-ročná Slovenská samospráva v Eleku

20RSSElek-01

Slovenská národnostná samospráva v Eleku oslávila poslednú novembrovú sobotu 20. výročie svojho založenia v miestnom kultúrnom dome. Súčasný predseda Tibor Döme vo svojom slávnostnom príhovore pripomenul zakladajúcich členov samosprávy. „Veľká vďaka patrí Judite Kuruczovej Cvalingovej, Kristíne Gerovej, nebohým Štefanovi Ficzeremu, Ladislavovi GáloviMatejovi Koczihovi. Bez nich by naša samospráva nebola založená.“

Na oslave bol prítomný aj primátor mesta Elek György Szelezsán, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol, že miestna slovenská samospráva je najaktívnejšia v meste. Niet veľkého podujatia, na ktorom by sme sa s jej členmi nestretli buď ako so spoluorganizátormi, alebo ako s účastníkmi. Aktívny predseda a nadšení členovia hrdo šíria dobré meno Eleku aj na našich slovenských podujatiach. Pečú lokše, alebo pampuške, varia modzgóšku.

20RSSElek-02

Slovenská samospráva bola založená 7. 11. 2002 s cieľom oživiť slovenskú ľudovú kultúru, gastronómiu a činnosť Slovenského klubu a Slovenského pávieho krúžku zo 60. a 70. rokov 20. storočia. V roku 2006 bola zaregistrovaná aj miestna slovenská občianska organizácia.

V roku 2013 dostali Slováci z Eleku od obce domček, ktorý im bol odovzdaný na augustovom Svetovom stretnutí Elečanov po zariadení slovenskej pamätnej izby.

20RSSElek-03

Okrem Svetového stretnutia Elečanov ich najvýznamnejšími podujatiami sú Slovenský deň a novembrový zabíjačkový festival, do ktorých zapájajú Tanečný súbor v Eleku, i detský tanečný súbor Škovránok (Pacsirta). Vychovávajú tiež mladých citaristov a zachovávajú slovenské tradície.

20RSSElek-04

Na záver oslavy organizátori rozdávali tortu a pozvali prítomných na zabíjačkovú večeru.

(BPL)

Foto: SNS v Eleku