luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ferdinand Egyed vyznamenaný cenou Pro Urbe

EgyedUrbe24-01

„Minulosť, prítomnosť a budúcnosť idú ruka v ruke, rovnako ako nasledujúce generácie spoločne vytvárajú spoločenstvo. Budeme úspešní, ak to akceptujeme,“ povedal primátor Zsolt Fekete na oslavách 102. výročia vyhlásenia Šalgótarjánu za mesto a Dňa maďarskej kultúry, ktoré sa konali v Kultúrnom centre Attilu Józsefa poslednú januárovú sobotu.

Podľa Zs. Feketeho nás kultúra obklopuje, žijeme v nej a tak či onak ju budeme vždy potrebovať. Je však dôležité, aby sme neboli len jej konzumentmi, ale aby sme podľa svojich schopností prispeli k jej šíreniu a obohacovaniu, zdôraznil primátor. „Budúcnosť nášho mesta môžeme budovať na našich tradíciách, na práci našich predchodcov a na tom, že v súčasnosti a budúcnosti môžeme vytvoriť niečo, čo bude tvoriť spoločenstvo, na ktoré budú naši potomkovia rovnako hrdí, ako sme my na našich predkov, na minulosť Šalgótarjánu,“ povedal. Primátor zároveň zdôraznil, že je potrebné z času na čas potvrdiť vieru našej komunity v naše mesto, aby sme videli, koľko toho v nás je: svetobežníci, svetoznáme tanečné a hudobné skupiny, herci, vedci, výskumníci, učitelia, sociálni pracovníci, strážcovia zákona, každodenní hrdinovia.

Už tradične pri tejto príležitosti boli odovzdané čestné tituly a ocenenia, ktoré založilo mesto. O ich udelení rozhodlo zastupiteľstvo na základe doručených návrhov. Od udelenia prvého čestného titulu v Šalgótarjáne uplynuli takmer štyri desaťročia a za ten čas sa prestížny zoznam ocenených obohatil o mnoho významných osobností a spoločenstiev, ktoré sa zaslúžili o budúcnosť a rozvoj mesta. „Aj tohtoroční laureáti, ktorí slúžili a slúžia Šalgótarjánu vo svojich komunitách, sú vzorom hodným nasledovania,“ povedal primátor.

EgyedUrbe24-02

Cenu „Pro Urbe“ získal Ferdinand Egyed, ktorý bol iniciátorom založenia Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgótarjáne v roku 1998 a od roku 2002 je jej predsedom. Takmer 20 rokov je členom Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy a od roku 2019 jej predsedom. Ako poslanec Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku účinne zastupuje záujmy Šalgótarjánu a župy od roku 2006. Od roku 2014 je predsedom Správnej rady Verejnej nadácie pre ľudové tanečné umenie Šalgótarján, ktorá vedie Tanečný súbor Nógrád.

Ferdinand Egyed zohráva významnú úlohu vo verejnom živote Šalgótarjánu, v oblasti národnostnej politiky a pri posilňovaní jeho vnútroštátnych a medzinárodných vzťahov počas niekoľkých desaťročí.

Narodil sa v Šalgótarjáne a vyštudoval Právnickú fakultu a Fakultu politických vied ELTE. Po ukončení štúdia práva pracoval 35 rokov v riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach. Pôsobil aj v oblasti verejnej kultúry ako riaditeľ Kultúrneho domu Attilu Józsefa v Mihálygerge a ako organizátor kultúry v Šalgótarjáne. V rokoch 1976 až 2019 bol vedúcim folklórneho tanečného súboru Ipeľ v Mihálygerge. Jeho práca bola v roku 2002 ocenená cenou Rytier maďarskej kultúry a v roku 2007 cenou Prima Nógrád. F. Egyed je významnou verejnou osobnosťou. Niekoľko volebných období bol poslancom novohradského župného zhromaždenia. V roku 2000 mu udelili Cenu Pála Szontágha Novohradskej župy za vynikajúcu činnosť.

(ef)

Foto: József Homoga