luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Volebné informačné fórum Slovákov Peštianskej župy

VIFPzup24-01

Ako spojiť príjemné s užitočným? Slovenská samospráva Peštianskej župy nenechala nič na náhodu, keď si za dejisko posledného verejného zasadnutia súčasného zboru zvolila Veľkú Tarču.

Fórum s názvom „Aktuálne otázky a informácie o voľbách“, bolo prvou župnou akciou v obnovených priestoroch kultúrneho domu, naznačil vicestarosta Ervin Barna, ktorý vo svojom privítacom príhovore vyslovil vďaku slovenskej komunite za zachovávanie tradícií, kultúry, gastronómie a v neposlednom rade materinskej reči v obci. Parlamentného hovorcu našej národnosti Antona Paulika, pozvaných hostí z obcí so slovenskou samosprávou, zástupcu prednostu Župného samosprávneho úradu Tibora Koháriho a zástupcov župnej samosprávy privítala predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veľkej Tarči a taktiež aktívna členka Slovenskej samosprávy Peštianskej župy Katarína Szlauková. Program sa začal vystúpením speváckeho zboru Kultúrneho spolku Venčok, ktorý zaspieval kyticu ľudových piesní. Po ňom sa predstavil tanečný súbor Rozmarín. Potom sa začalo volebné informačné fórum.

VIFPzup24-02

Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik poskytol prítomným poslancom praktické informácie o blížiacich sa voľbách, ktoré sa budú konať 9. júna. V jeden deň budeme voliť poslancov do samospráv miest a obcí, do národnostných samospráv, ako aj do Európskeho parlamentu. Obálky a hlasovacie listiny budú mať rôznu farbu, národnostná bude zelená. Hlasy v nezalepených obálkach budú neplatné. Volebné právo má každý plnoletý maďarský občan s trvalým bydliskom v Maďarsku, ktorý sa zaregistruje na národnostný zoznam voličov. Kto sa už raz zaregistroval a skúsi to opäť, dostane odmietnutie volebnej komisie bez odôvodnenia. To neznamená, že nemôže hlasovať za národnostnú listinu, iba to, že už je zaregistrovaný. Hovorca ďalej prešiel k téme o navrhovaní kandidátov na národnostných poslancov. Kandidačné listiny, teda zoznamy kandidátov, môžu zostavovať len zaregistrované občianske organizácie (10 slovenských). Novozvolené zbory sa ujmú práce v priebehu októbra. Dovtedy budú národnostné samosprávy spravovať predchádzajúce volené zbory.

VIFPzup24-03

VIFPzup24-04

Slova sa ujal aj zástupca prednostu Župného samosprávneho úradu Tibor Kohári s podrobnou, hĺbkovou a komplexnou prezentáciou o blížiacich sa národnostných voľbách. Na záver sa rozprúdila diskusia o praktických a právnych možnostiach prípravy bezproblémových volieb. A, aby sme sa držali rámcovej štruktúry, po práci už mohli nasledovať aj koláče, teda vrátili sme sa od užitočného k prijemnému. Hostitelia pripravili pre prítomných bohaté pohostenie. Nič iné už nezostáva, treba uplatniť svoje občianske práva a nezabudnúť ísť voliť v druhú júnovú nedeľu.

(IK)

Foto: autorka