luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (4/2022)

22Zapisky02-01

Azda pre nás, Slovákov v Maďarsku najvýznamnejšou správou posledných týždňov bola tá, že prezident Maďarska János Áder vypísal nasledujúce parlamentné voľby na 3. apríla 2022. Dovtedy nás však čaká množstvo úloh.

Prvý krok k prípravám na hlasovanie sme už urobili. Ako som už o tom písal, Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku svojím uznesením z 30. novembra minulého roku zostavilo a odhlasovalo svoju kandidačnú listinu. Listina, na základe dohody pred poslednými samosprávnymi voľbami, pozostáva z 32 mien. Na prvom mieste jednohlasne schválenej listiny je moje meno a nasleduje zoznam ďalších kandidátov s menami členov Valného zhromaždenia. Tento jednotný postup niektorí, ako napríklad štátny tajomník zodpovedný za národnosti Miklós Soltész registrujú s uznaním, kým viacerí predstavitelia ostatných národností nám jednoducho závidia.

Ďalšie kroky, ktoré máme vykonať ešte pred voľbami, sa viažu k jednotlivým termínom určeným Národnou volebnou kanceláriou. Medzi nimi sú také, ktoré sa nás týkajú ako každého občana s volebným právom, takže oznámenie o konaní volieb a o mieste hlasovania máme dostať všetci do 11. februára. Iné, napríklad termín, dokedy sa môžeme prihlásiť na zoznam slovenských národnostných voličov, teda 18. marec, sa týkajú len tých z nás, ktorí pokladáme za svoju povinnosť podporiť zastupovanie národnostných práv v parlamente aj svojím hlasom. Takže tí, ktorí ste sa ešte neprihlásili na zoznam slovenských národnostných voličov a chcete podporiť činnosť parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku, máte ešte poldruha mesiaca na to, aby ste sa registrovali buď na webovej stránke Národnej volebnej kancelárie, alebo osobne u vedúceho miestnej volebnej kancelárie, teda u predsedu miestneho úradu.

Listinu, prijatú Valným zhromaždením, treba zaregistrovať do 12. februára. Vtedy CSSM ako nominačná organizácia dostane hárky, na ktoré bude musieť pozbierať podporné podpisy pre svoju listinu. Aby bola odovzdaná kandidačná listina platná, treba pozbierať odporúčacie podpisy od jedného percenta registrovaných slovenských voličov, ale najviac 1500 podpisov. V súčasnosti máme registrovaných 1730 slovenských voličov na parlamentné voľby, takže listina CSSM bude platná, keď získa podporné podpisy najmenej od osemnástich voličov a to od 12. 02. do 26. 02. 2022. To asi nebude ťažké.

Možno to niektorých čitateľov prekvapí, ale samotná kampaň sa začne až od 12. februára. Čo znamená, že to všetko, čoho sme na politickej scéne svedkami už v týchto dňoch, je len predohra ku skutočnej volebnej kampani. A taktiež naše informačné stretnutia v réžii niektorých regionálnych a celoštátnych spoločenských organizácií Vás, slovenských voličov, na samotnú kampaň vo februári a v marci tohto roku iba pripravujú.

Na takomto stretnutí som bol naposledy v Slovenskom Komlóši, kde na podujatí miestnej slovenskej samosprávy som mal možnosť informovať záujemcov, Slovákov z mesta a z okolitých dedín, o prípravách na voľby a o úlohách súvisiacich s jesenným sčítaním obyvateľov. V nasledujúcich týždňoch hodlám pokračovať v tejto informačnej kampani, ak nám to pandemická situácia umožní.

Anton Paulik