luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (52/2022)

ZapHov2252-01

Ako som to naznačil aj v minulých zápiskoch, sme uprostred adventného obdobia. Pripravujeme sa na vianočné sviatky a snažíme sa dobehnúť všetko to, čo sa nám doteraz nepodarilo urobiť. Už v poradí treťom roku musím znovu napísať, že aj pred tohtoročnými Vianocami prežívame zložité obdobie.

V parlamente sme svedkami politických diskusií na tému európskych dotácií pre Maďarsko. Ale, hlavne v príhovoroch pred programom a po programe zasadnutia počuť stále viac o ťažkostiach súvisiacich s nárastom cien energií, čo už zasahuje aj do života nás všetkých, ako aj do fungovania našich inštitúcií. Chod niektorých z nich treba obmedziť a všade treba šetriť energiou. Vláda, aspoň v prípade našich škôl, poskytuje podporu na vyrovnanie režijných výdavkov. O tom bolo prijaté vládne uznesenie, na základe ktorého už zbierajú údaje od dotknutých národnostných samospráv. Avšak zatiaľ táto pomoc bude poskytnutá na posledné tri mesiace roku. Potom, od 1. januára zasa budeme musieť nájsť metódu, ako budú môcť tieto zariadenia naďalej pracovať. Samozrejme, tento proces budeme aj my, členovia národnostného výboru ostro sledovať a budeme sa snažiť uľahčiť život našich samospráv a inštitúcií.

Adventné obdobie by však nemalo byť len o ťažkostiach. V týchto týždňoch by sme sa mali už pripravovať na Vianoce. Zháňať darčeky, hľadať vianočný stromček a každú nedeľu zapaľovať sviečky na adventných venčekoch. Dúfam, že aj napriek okolnostiam zostáva v nás dostatok energie na to, aby sme sa aj takýmto spôsobom mohli pripraviť na najkrajšie sviatky roku, na Vianoce.

Mal som možnosť sa zúčastniť na viacerých sviatočných zapaľovaniach sviečok. Ako tradične, aj tento rok som bol na adventnom stretnutí žiakov slovenských škôl, keď v budapeštianskej slovenskej škole v rámci krásneho programu sme pozdravili prítomné deti aj ich učiteľov. A som rád, že po dvoch rokoch, keď sme sa nemohli stretávať, tentoraz sme boli takto spolu.

Niektoré naše samosprávy, či organizácie k adventným stretnutiam pripájajú aj iné programy. Tieto súvisia s Dňom národností, ktorý oslavujeme od roku 2012, keď sa pri tejto príležitosti odovzdávajú vládne ocenenia Za národnosti, ale aj niektoré regionálne a miestne slovenské národnosti si založili podobnú cenu pre ľudí, či organizácie, ktorých činnosť, národnostnú prácu chcú aj takýmto spôsobom oceniť. Osobne som sa zúčastnil takéhoto Dňa národností v Slovenskom Komlóši a v Budapešti.

Ale aj okrem týchto pravidelných, každoročných stretnutí Slovákov v jednotlivých obciach sa konajú programy, ktoré sú nemenej radostné. Napríklad spojenie adventného koncertu folklórneho spolku Zelený veniec v Ečeri a slávnostného odovzdania obnovenej budovy oblastného domu. Je to tiež akýsi vianočný darček pre tamojšiu Slovač.

Na konci týchto mojich riadkov, keďže píšem posledné zápisky tohto roku, aj touto cestou prajem všetkým čitateľom Ľudových novín, aj internetovej strany www.oslovma.hu krásne a radostné vianočné sviatky a úspešný nový rok. Verme tomu, že rodinná pohoda na konci decembra nám všetkým pomôže zabudnúť na ťažkosti tohto roku.

Anton Paulik