luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (14/2023)

23Zapisky6-01

Posledné dva týždne boli premenlivé a rušné nielen z hľadiska počasia. Po národnom sviatku 15. Marca, sa v rumunskom Nadlaku, ako každý rok na jar, stretli predstavitelia slovenských organizácií z Dolnej zeme, aby odovzdali Cenu Ondreja Štefanka, zriaďovateľom ktorej je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska v Rumunsku.

V spojení so sviatočným ceremoniálom sa každoročne organizuje aj vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. V tomto roku sa konala pod názvom Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov. Keďže o inštitúcii parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku sú v kruhu našich priateľov v Rumunsku, či vo Vojvodine pomerne málo informovaní, prihlásil som sa na konferenciu s touto tematikou. V krátkosti som zhrnul predchádzajúce obdobie, vznik inštitúcie a jej fungovanie, čiže možnosti a právomoci parlamentného hovorcu. Na prezentáciu sme dostali naozaj krátky čas, ale som rád, že v druhej polovici roka by mal vyjsť zborník s písanými podobami prednášok, takže si v ňom záujemcovia môžu prečítať všetko, čo som pokladal za dôležité povedať. Podujatia sa z Maďarska zúčastnilo pomerne veľa prednášajúcich, okrem iných aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková.

Z konferencie sme sa aj s pani predsedníčkou presunuli do Čorváša, kde sme sa zúčastnili Fóra slovenských samospráv a aktivistov v župe Békéš. Ja, okrem pozdravu a blahoželania tam vyznamenaným aktivistom slovenskej národnosti, som informoval prítomných o aktuálnom stave realizácie tohtoročných podpôr pre naše organizácie a samosprávy. Rád dodávam, že – ako som aj tam povedal – konečne sa veci pohli, minulý týždeň boli uverejnené napríklad podpory na fungovanie spoločenských organizácií a postupne sa tak stane aj s ostatnými vládnymi podporami.

S malou propagáciou, ale predsa, aj v tomto roku sa konal Festival národnostných divadiel Jelen/Lét (Prítomnosť) v budove Národného divadla, v Budapešti. Chystal som sa na niekoľko predstavení, žiaľ, niekde som chytil chrípku, kvôli ktorej som bol nútený skoro celý týždeň zostať doma. Potom som navštívil podujatie slovenskej samosprávy 20. obvodu Budapešti, kde sa predstavila Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm.

Úrad predsedu vlády druhýkrát usporiadal športové stretnutie žiakov národnostných stredných škôl prevádzkovaných celoštátnymi národnostnými samosprávami. Prišli tam žiaci z ôsmych škôl a v dobrej nálade si zašportovali. Ja som bol prítomný len na oficiálnom otvorení podujatia, ktoré sa konalo v Pätikostolí.

No, a na konci dvojtýždňového obdobia zasadá parlament a zasadal aj Výbor národností v Maďarsku. Naša komisia si vypočula plány nového vedenia Najvyššieho kontrolného úradu a referát zástupkyne ombudsmana zodpovedajúcej za uplatňovanie národnostných práv. O tomto druhom napíšem vo svojich nasledujúcich zápiskoch podrobnejšie.

Anton Paulik