luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (26/2023)

23Zapisky12-01

V parlamente horúcou témou dvoch uplynulých týždňov bol zákon o ústrednom rozpočte na rok 2024 a zákon o budúcom odbornom statuse učiteľov. Keďže obidva sa priamo týkajú aj nás, národností, na zasadnutiach výboru a aj v rámci neformálnych stretnutí sme aj my debatovali o týchto dvoch návrhoch.

Na zasadnutí Výboru národností v Maďarsku sme preberali možnosti vylepšenia návrhu rozpočtového zákona z pohľadu národnostných inštitúcií a samospráv. Veľa nádeje na podstatné zmeny vo vládnom návrhu síce nemáme, zato v podstate sme sa dohodli na tom, aké modifikačné návrhy predloží naša komisia do dňa podrobnej debaty o ňom. Pri vytvorení nášho návrhu sme vypočuli aj názor Zväzu celoštátnych národnostných samospráv. Aj na základe ich návrhov cieľom našich úsilí je, aby sme zachovali schopnosť samospráv udržať chod ich inštitúcií, predovšetkým školských zariadení. Návrhy máme odovzdať práve do zajtrajšieho dňa, takže konkrétne budem o tom písať až o dva týždne.

Čo sa týka druhého spomenutého návrhu zákona, teda zákona o statuse učiteľov, počas spoločenskej diskusie sa mali možnosť k jeho obsahu vyjadriť aj celoštátne národnostné samosprávy. Ich pripomienky dostala aj naša komisia a v rámci neformálneho stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Zoltánom Maruzsom sme ich rad radom prerokovali. Máme od neho prísľub, že národnostné pripomienky zapracujú buď do tohto návrhu, alebo do nasledujúcej modifikácie školského zákona.

Keďže tento návrh vyvolal dosť ostrú kritiku zo strany učiteľských odborových organizácií, náš výbor ešte raz prešiel celý text a v spolupráci s predsedami celoštátnych samospráv sme sa dohodli, v ktorých bodoch podáme k obsahu pozmeňujúci návrh. K tomu však dodávam, že národnostný výbor má možnosť predkladať zmeny, ktoré súvisia so špecifikami národnostnej oblasti. Teda naše pripomienky majú spresniť niektoré úpravy, ktoré neberú do úvahy tieto špecifiká, ako napríklad možnosť zamestnávať v našich školách učiteľov aj bez maďarského štátneho občianstva, alebo výšku takzvaného národnostného príspevku učiteľom, ktorí svoj národnostný jazyk počas vyučovacích hodín aj používajú.

Plenárne zasadnutie venované návrhu budúcoročného rozpočtu, predovšetkým kvôli časovému limitu, trvalo celý týždeň, od rána niekedy aj do noci, takže programy na vidieku, či vôbec mimo parlamentu, pre mňa teraz odpadli. Dúfam však, že vás moje zápisky aj takto zaujali. V nasledujúcich zápiskoch budem mať istotne o čom písať i z mojich mimoparlamentných aktivít, veď sa s mnohými z vás stretnem na Dni Slovákov v Maďarsku v Níži.

Anton Paulik