luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (38/2023)

23Zapisky17-01

Prvé septembrové týždne boli neobvykle rušné. O začiatku školského roka som už písal zopár riadkov v predchádzajúcich zápiskoch, teraz by som dodal iba toľko, že podľa mojich informácií v školách spravovaných Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku máme menšie problémy s absenciou niektorých učiteľov.

Čo sa týka škôl, ktoré spravujú regionálne školské správy, nové informácie sa k nám dostávajú pomalšie. Doteraz sme spolu s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou museli intervenovať iba v záujme zachovania výučby slovenského jazyka v Čemeri, zatiaľ bez odozvy. Verme tomu, že čoskoro dostaneme adekvátnu odpoveď od riaditeľky regionálnej školskej správy, aby sme získali presný obraz o dianí v tejto škole.

Za posledné týždne som mal dvakrát príležitosť otvoriť výstavu obrazov, namaľovaných v dvoch ročníkoch výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Ako som o tom už písal, vedenie slovenskej samosprávy tejto malej dedinky už druhý rok pozvalo výtvarných umelcov zo Slovenska, aby počas týždenného pobytu u nich našli inšpiráciu a namaľovali obrazy na základe tam získaných impresií. Väčšina takto vzniknutých obrazov zostáva majetkom miestnej slovenskej samosprávy, ona zasa ponúka vzniknutú zbierku našim obciam a mestám, aby sa prostredníctvom putovnej výstavy s tvorbou slovenských umelcov zoznámila široká verejnosť. Výber zo spomínaných diel teraz mohli záujemci vidieť v Malom Kereši a Békešskej Čabe. Na oboch miestach bol oň značný záujem, takže som tam rád odcestoval a bolo mi cťou priblížiť okolnosti vzniku týchto obrazov.

Na Zemplíne, v Baňačke, som sa zúčastnil tradičného Mariánskeho stretnutia cirkevných speváckych zborov. Ako vždy, toto stretnutie prebehlo vo vznešenej nálade prednesom krásnych náboženských piesní. Ten istý deň bola otvorená aj obnovená národopisná zbierka tejto malebnej dediny, spolu s novopostavenou spoločenskou miestnosťou Tá má slúžiť na to, aby návštevníci miestneho múzea, predovšetkým tí mladší, mali možnosť za účasti odborníkov získať presnejšie informácie o tom, čo videli. Obnovená národopisná zbierka môže slúžiť aj ako vzor pre ostatné naše dedinské múzeá, veď predmety sú tam doplnené o obšírnejšie informácie interaktívnym spôsobom a digitálnym materiálom. Na Slovensku sa chystajú parlamentné voľby. Ale aj v posledných predvolebných týždňoch majú prezidentkou vymenovanú úradnícku vládu. Keďže naša najväčšia doterajšia investícia, obnova budovy bývalého kostola slovenských evanjelikov v Pešti si vyžaduje plynulú pozornosť aj vlády našej materskej krajiny, s predsedníčkou CSSM sme navštívili prednedávnom vymenovaného nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloša Koterca, aby sme ho informovali o aktuálnom stave stavby, a aby sme získali informácie o prístupe súčasnej vlády SR k tejto otázke.

Okrem týchto programov som sa zúčastnil aj otvorenia kongresu Federálnej únie európskych menšín, ktorý sa tentokrát znovu konal v Maďarsku, v Pätikostolí (Pécs). Taktiež som navštívil otvorenie ôsmeho tábora národnostnej mládeže v Maďarsku. Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku ho tentokrát zorganizovala v Mlynkoch. Takže, ako vidíte, mal som pestré týždne. Kým parlament nezasadá, mám možnosť aktívne navštevovať vaše – naše podujatia. Ako bude od konca septembra, to sa uvidí.

Anton Paulik