luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (5/2024)

24Zapisky2-01

Ako som to naznačil aj v predchádzajúcich zápiskoch, tento rok, aspoň jeho prvá polovica, bude spojená s prípravami nastávajúcich volieb. Zatiaľ síce neoficiálne, ale aj z prípravných krokov Národnej volebnej kancelárie (NVK) vieme, že sa majú konať 9. júna 2024. V ten deň prakticky máme zvládnuť dokopy najmenej päť hlasovaní. V hlavnom meste a v obciach, kde sa volia aj župné slovenské samosprávy to bude aj viac. Takže naozaj bude treba pripraviť svojich voličov dôkladne, aby chápali, čo všetko sa pri volebných urnách od nich očakáva.

Národná volebná kancelária uverejnila zoznam obcí a miest, kde na základe platných predpisov národnostného zákona môžu byť vypísané voľby do národnostných samospráv. Ak máte záujem o takúto informáciu, celý zoznam si môžete pozrieť na internetovej adrese https://www.valasztas.hu/sajtokozlemeny-2024/1. Čo mňa trochu prekvapilo, slovenské národnostné voľby môžu byť vypísané celkovo v 164 obciach, či mestách. Len pre doplnenie, pred piatimi rokmi sme zvolili 114 miestnych slovenských samospráv. Možnosť zvoliť aj župnú slovenskú samosprávu budú mať Slováci žijúci v Békešskej, Boršodskej, Győrsko-Mošonsko-Šopronskej, Komárňanskej, Novohradskej, Peštianskej župe a v hlavnom meste. Ako vidíte, máme aj jednu novú župu, kde doteraz nepôsobila ani jedna slovenská národnostná samospráva, župu Győr-Mošon-Šoproň. Avšak podľa štatistík zo sčítania obyvateľstva v roku 2022, za Slovákov sa tam až v 12 obciach hlásilo viac než 25 obyvateľov. A oni, na miestnej úrovni ako občania Európskej únie, majú volebné právo, avšak na druhej strane nominantmi do slovenských národnostných samospráv sa môžu stať len maďarskí štátni občania. Takže, pravdepodobne, v tejto župe zatiaľ nebudeme mať slovenské samosprávy.

NVK sa aktivizuje aj v inom smere. Na 14. februára predseda Kancelárie pozval členov parlamentnej Komisie za národnosti v Maďarsku a vedúcich predstaviteľov celoštátnych národnostných samospráv na stretnutie, aby nás informoval o zmenách vo volebných predpisoch. Samozrejme, po tomto stretnutí budem aj ja informovať čitateľov Ľudových novín, ako aj všetkých záujemcov v našej slovenskej komunite.

Ako ste si dozaista všimli, novozvolený predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico 16. januára pricestoval do Budapešti na oficiálnu návštevu. Ako parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku som bol prizvaný na stretnutie premiérov. Žiaľ, okrem toho, že pri príchode slovenskej delegácie som bol pánovi premiérovi predstavený, nemal som možnosť na dlhší rozhovor s ním. Keďže minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár bol pred pár týždňami v Maďarsku a našiel si čas, aby sa stretol aj s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou a so mnou, predpokladám, že premiér SR bol informovaný o nás, o našom postavení.

A na záver, keďže trvá plesová sezóna, čitateľom našich novín prajem dobrú náladu a hodnotné stretnutia na miestnych a regionálnych báloch.

Anton Paulik