luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (19/2024)

24Zapisky9-01

Aj posledné dva týždne sme pokračovali v organizovaní predvolebných stretnutí. Osobne som sa zúčastnil regionálneho stretnutia novohradských a hevešských Slovákov v Alkári a valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorých sa okrem iných tém hovorilo aj o aktualitách v tejto oblasti.

Prítomných som informoval o tom, že naša komunita sa blíži ku dňu volieb stále viac pripravená. Počet registrovaných voličov postupne rastie, v deň písania týchto riadkov je ich 11 574. Podľa tabuliek na domovej stránke volieb www.valasztas.hu Celoštátna volebná kancelária už eviduje dokopy 437 registrovaných slovenských kandidátov. Spomedzi nich je najviac kandidátov koalície Zväz Slovákov v Maďarsku – Únia slovenských organizácií v Maďarsku, Združenie – Slovenský spolok Identita. Všetky tri organizácie majú však aj vlastných kandidátov, v tých župách, kde je prakticky aktívna len jedna z nich. Avšak to neporušuje zmluvu o spolupráci.

Dodal by som, že zahlásiť svojich kandidátov do miestnych slovenských samospráv môžu organizácie do šiesteho mája, kým posledný termín na odovzdanie župnej či celoštátnej listiny je siedmy máj.

Letáky, spomínané v posledných dvoch mojich zápiskoch som už rozdal prakticky všetky, ak ich niekto ešte nedostal, nech sa obráti buď na niektorú nominačnú organizáciu, na vedúcich regionálnych pobočiek Zväzu, alebo na miestnych aktivistov našich organizácií. O obsahu letákov sa môžete informovať aj na internete, boli vyložené na domových stránkach www.oslovma.hu, www.luno.hu, ako aj na www.paulikantal.hu.

Jarné zasadnutie parlamentu pokračuje a zasadal aj Výbor národností v Maďarsku. Na našej schôdzi sme v druhom čítaní prerokovali v minulých zápiskoch spomínaný návrh zákona o zmene niektorých zákonov, súvisiacich s registráciou v matrike. Zasadnutia sa za predkladateľa, Ministerstvo verejnej správy a regionálneho rozvoja, zúčastnil zástupca ministra, štátny tajomník Csaba Latorcai. Ubezpečil nás, že cieľovou skupinou tohto zákona neboli národnosti, preto nás pred predložením materiálu nevyhľadali. Na druhej strane nás tiež ubezpečil aj o tom, že vedenie ministerstva je otvorené na rokovania s členmi národnostnej komisie, ak máme konkrétne návrhy v súvislosti s registráciou a používaním národnostných osobných mien. Počas debaty sme sa zhodli na tom, že právne zázemie, ktoré by malo zabezpečiť vyhovujúcu prax uvádzania národnostných priezvisk a osobných mien, je v podstate vyhovujúce, problémy vidíme predovšetkým v odlišnej praxi na rôznych vládnych úradoch. Tak sme sa zhodli na tom, že ministerstvo na náš podnet môže pripraviť smernice pre personál vládnych úradov v záujme zjednotenia praxe a zabezpečenia národnostných práv aj v tejto oblasti. Pritom však, ako nám to objasnil Csaba Latorcai, v tejto otázke očakávajú našu iniciatívu.

Okrem zasadnutí som sa zúčastnil aj národnostnej konferencie Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši, Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku v budapeštianskej slovenskej škole a prezentácie našich dvoch kalendárov na rok 2024 v Bratislave. Ako vidíte, programov je aj naďalej neúrekom.

Anton Paulik