luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (21/2024)

24Zapisky9-01

Hlavnou témou mojich nových zápiskov sú naďalej voľby. Ako som o tom písal naposledy, ostatný termín odovzdania podporných podpisov individuálnych kandidátov bol pondelok 6. mája a odovzdania župných a celoštátnych listín zasa utorok 7. mája.

Ako to vidieť na domovej stránke Celoštátnej volebnej kancelárie, my Slováci máme dokopy 526 platných individuálnych kandidátov, nominantov do miestnych slovenských samospráv. Voľby sa môžu uskutočniť v 118 osadách, čiže po úspešnom hlasovaní v júni sa v októbri tohto roku môžu založiť nové slovenské zastupiteľské zbory v 118 dedinách a mestách, čo je o 6 viac, než v ešte prebiehajúcom volebnom období. Drvivá väčšina nominantov sú spoločnými kandidátmi trojkoalície Slovenský spolok Identita – Únia slovenských organizácií v Maďarsku – Zväz Slovákov v Maďarsku. Všetky tri členské organizácie koalície nominovali však niekoľko svojich kandidátov aj samostatne, bez koaličných partnerov. Popri nich sa aktivizovali ešte štyri ďalšie slovenské spoločenské organizácie a nominovali svojich kandidátov vo svojich obciach, alebo vo svojom regióne, ale ani jedna z nich nezostavila celoštátnu listinu a župnú jedna (Ozvena).

 Naše koaličné nominačné organizácie odovzdali šesť regionálnych listín a jednu spoločnú – celoštátnu - listinu. Čo znamená, že vo všetkých župách, kde doteraz funguje župná slovenská samospráva, môžeme ich mať aj po októbri. Teda tú prvú, prípravnú fázu národnostných volieb sme absolvovali úspešne.

Takže nám teraz už nezostáva iná úloha, ako zmobilizovať slovenských voličov, ktorých je dnes 11 947, aby išli hlasovať, aby vyplnili všetky zelené hlasovacie hárky, položili ich do zelenej obálky a nakoniec, pred tým ako by sme zahodili obálku do urny, nezabudnime obálku zalepiť. To všetko je potrebné k tomu, aby sme napokon odovzdali platný hlas.

A teraz o niečom inom. Dozaista ste si všimli, že Správa fondov Gábora Bethlena na svojej domovej stránke uverejnila rozhodnutia Úradu premiéra vo všetkých konkurzoch, vypísaných na tohtoročné podpory národnostných iniciatív. Konečne všetky naše spoločenské organizácie, všetky naše samosprávy vedia, ako tento rok môžu gazdovať, koľko podpory sa im ušlo, z čoho majú plánovať svoje programy. Mám síce informácie, podľa ktorých zatiaľ peniaze meškajú, ale verme tomu, že onedlho aj tie prídu na vaše účty.

Z udalostí posledných dvoch týždňov by som vyzdvihol návštevu ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáša Druckera. Pán minister rokoval so svojimi partnermi v maďarskej vláde a po svojom oficiálnom programe si našiel čas aj na stretnutie s predstaviteľmi našej komunity na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky. Na tomto stretnutí, ako inak, sa zaujímal predovšetkým o stav našich škôl, o ťažkosti a radosti v tejto oblasti. Nakoniec nám prisľúbil svoju pomoc v zabezpečení dostatočného množstva učiteľov, potrebných pre bezproblémové vyučovanie predovšetkým slovenského jazyka a literatúry, ale aj iných odborných predmetov v slovenčine. Takže spolupráca s ministerstvom školstva SR aj v tomto volebnom období bude konštruktívna a výhodná pre našu komunitu.

Anton Paulik