luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (25/2024)

24Zapisky12-01

Úvodom by som sa chcel poďakovať tým slovenským národnostným voličom, ktorí 9. júna išli voliť. Hlavne však tým, ktorí odovzdali platný hlas tak na svojich miestnych zástupcov, ako aj na budúcich členov župných slovenských samospráv a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Tým teda máme uzavreté voľby do národnostných samospráv. Nezabudnime však, že zakladajúce schôdze nových zborov sa budú konať až v októbri, dovtedy svoju činnosť budú naďalej vykonávať doterajšie zbory.

Posledné dva dni jarnej schôdze národného zhromaždenia, prakticky nezávisle od práve danej tematiky, politické frakcie hodnotili svoje výsledky v komunálnych a európskych voľbách. Samozrejme, táto tematika prevládala aj na stretnutí národnostných hovorcov, avšak definitívne čísla vidíme až dnes, v stredu povolebného týždňa, a ani teraz nemáme všetky údaje. Čo vidieť, to je účasť, ktorá v prípade našej národnosti bola aj teraz pomerne vysoká, o niečo viac ako 81 percent. S tým by sme mohli byť spokojní, lenže naďalej je veľmi vysoký pomer neplatných hlasov, necelých 15 percent. A teraz hovoríme o opečiatkovaných, neplatne odovzdaných hlasovacích lístkoch.

S členmi národnostného výboru sme sa snažili informovať od vedúcich miestnych volebných kancelárií o príčinách vysokého počtu neplatných hlasov. Mysleli sme, že niektorí národnostní voliči naďalej hádzali svoje lístky do urien bez toho, aby zalepili zelené obálky. Avšak notári hovoria o inej príčine. Vraj mnohí voliči, keď na celoštátnej, či župnej listine videli iba jednu listinu, mysliac si, že v takomto prípade stačí, ak zahodia hlasovací hárok do urny, neoznačili krížikom svoj hlas v hlavičke hlasovacieho lístku. Hoci som na svojich stretnutiach vždy zdôrazňoval, že aj takto treba napísať „dve pretínajúce sa čiarky” do krúžku nad listinou, zrejme sa moje odporúčanie nedostalo ku každému.

Všetkým teraz zvoleným poslancom slovenských národnostných samospráv srdečne blahoželám, a od októbra im prajem úspešnú činnosť, úspešnú spoluprácu v záujme našej komunity.

Ako som už spomenul, máme za sebou posledné dva dni jarnej plenárnej schôdze parlamentu. V tematike naďalej prevládala ochrana školopovinných detí, bol prijatý zákon, ktorý má okrem iného obmedziť používanie mobilov a tabletov v čase vyučovania. Avšak mali sme povinnosti aj v súvislosti so zrieknutím sa funkcie ministra kultúry a inovácie Jánosa Csáka. Na svojom ostatnom zasadnutí Výboru národností v Maďarsku sme vypočuli jeho nástupcu, medzi tým už aj vymenovaného nového ministra, Balázsa Hanka. Nominanta sme už poznali v pozícii štátneho tajomníka zodpovedného o. i. za vysoké školstvo, kde sme s ním mali pozitívne skúsenosti. Pomohol napríklad založiť odbor výchovy slovenských učiteľov pre materské školy a prvý stupeň základných škôl v Budapešti na ELTE. Teraz na jeho predstavení som nadhodil otázku absencie financovania novovznikajúcich národnostných kultúrnych a spoločenských zariadení. Na otázku, či sa dá riešiť tento, už niekoľko rokov trvajúci problém, sme dostali kladnú odpoveď. Teraz musíme pre pána ministra pripraviť podkladový materiál, aby videl, o akú sumu ide. Na základe slov kandidáta, ako aj doterajšej spolupráce s ním, výbor podporil jeho kandidatúru na post ministra kultúry a inovácie.

Toľko o dianí v parlamente. A keďže cez leto parlament, ani náš výbor nezasadá, do jesene preruším písanie svojich zápiskov. S čitateľmi sa teda stretneme najbližšie v septembri a, samozrejme, osobne na Dni Slovákov v Maďarsku 6. júla v Černi.

Anton Paulik