luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Opustila nás Ruženka Izingová Pružinová

NekrRIP-01b

V jej osobe sme prišli o obetavú predstaviteľku kultúry, ochrankyňu slovenských tradícií Bánhidy a okolia.

Narodila sa 7. februára 1951 v odvekej bánhidskej rodine a celý svoj život prežila a odpracovala v Bánhide. Absolvovala odbor knihovníctva a ľudovej kultúry v Szombathelyi. Pôsobila v Osvetovom stredisku A. S. Puškina ako ľudová umelkyňa a neskôr ako jeho vedúca. Pri jej práci bolo vždy rozhodujúce budovanie bánhidských komunít a zachovávanie ich tradícií. Rôznorodé skupiny, ktoré pôsobili v OS Puškina na ňu dodnes spomínajú s úctou a láskou.

Žila s Bánhidou, jej minulosťou a prítomnosťou. Aj po odchode do dôchodku nezmenenou energiou, odhodlaním a vysokou odbornosťou pokračovala v kultúrnej práci na zachovanie tradícií. Pôsobila vo vedúcej funkcii aj v kolektíve Slovákov, bola členkou vedenia Slovenskej národnostnej samosprávy Tatabáne-Bánhidy od jej počiatkov. Súčasťou jej práce bolo vytvorenie a prevádzka Slovenského domu, pestovanie spomienok, tradícií a zvykov súvisiacich s históriou Banhidy. Vážili si ju v župe, v jej rodisku a jej prácu uznávali aj vo vedeckých kruhoch.

Jej osobnosť, dielo, dedičstvo, ľudskosť a ústretovosť boli príkladné.

Ruženka! Pobrala si sa na večný odpočinok. Žiješ však ďalej v našich spomienkach a budeme sa snažiť dôstojným spôsobom zachovať všetko to, čo si zanechala.

V mene Slovenskej národnostnej samosprávy Tatabáne-Bánhidy
Anna Mazalinová

https://www.banhida.hu/banhidai-hirmondo/izingne-pruzsina-rozalia-itt-hagyott-bennunket/10561/?fbclid=IwAR0zyx_sD35TwJGuXvoIzJzAYA9NjpR8FUb-p-4xEN1GQPhLHrV4dFtftCc