luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Záver predvolebnej kampane v Budapešti

KampBp22-01

Spomienkovou slávnosťou spojenou s položením vencov a vystúpením world music skupiny Banda Slovakia z Bratislavy a tanečnej skupiny Petra Vajdu z Košíc 25. marca vyvrcholila v Budapešti predvolebná kampaň slovenského parlamentného hovorcu.

Namiesto tradičnej politickej kampane nominačná organizácia, teda Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) zvolila formu kultúrnych zájazdov, aby oslovila slovenských voličov v Maďarsku slovenskou kultúrou. Počas piatich zastávok mali možnosť voliči sa stretnúť s kandidátom na post hovorcu Antonom Paulikom v Dorogu, Pálháze, Pišpeku, Dabaši a Békešskej Čabe. Všade po privítaní poslanca VZ CSSM z regiónu nasledovali prejavy a potom v kultúrnom programe vystúpili kultúrne telesá, aby uviedli to najkrajšie zo svojho repertoáru.

Pri buste významného agrárneho politika 20. storočia Ondreja Áchima L. na promenáde pri Poľnohospodárskom múzeu v Mestskom parku v Budapešti sa zišli sympatizanti a záujemcovia nielen z hlavného mesta, ale aj z Dolnej zeme. Privítal ich spev Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, ktorého členovia pod taktovkou Adama Balázsa Galambosa sprevádzali celý program.

KampBp22-02

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príhovore pripomenula, že je to symbolické miesto, ktoré nám okrem významnej osobnosti, rodáka z Békešskej Čaby pripomína aj čiastočné naplnenie sľubu z čias spoločenských zmien o účasti na formovaní právneho prostredia krajiny, v ktorej žijeme. Poznamenala, že slávnostné odhalenie busty v roku 2014 sa uskutočnilo v čase príprav na prvé parlamentné voľby, v ktorých si aj národnosti v Maďarsku mohli zvoliť svojich hovorcov. „Naše dnešné stretnutie sa koná tiež v predvolebnom období, keď vo voľbách my, Slováci v Maďarsku po tretíkrát máme možnosť zvoliť do maďarského národného zhromaždenia svojho zástupcu,“ povedala a priblížila doterajšie spomienkové aktivity na sedliackeho kráľa – významného človeka tak v Budapešti, ako aj v jeho rodisku za ostatné roky. Áchim sa vyslovil za národnú armádu, za všeobecné volebné právo, za nezávislú sedliacku stranu a parcelovanie erárnych veľkostatkov. „V stredobode jeho politickej činnosti stála snaha o zlepšenie životných podmienok obyčajných ľudí, ktorých život poznal z vlastných skúseností,“ pripomenula predsedníčka CSSM.

KampBp22-03

Námestník štátneho tajomníka Úradu predsedu vlády pre záležitosti cirkví a národnostných menšín Zoltán Fürjes začal svoj prejav citátom z prvého prejavu O. Áchima L. v uhorskom parlamente: „Faktom je, že nie sme všetci v tejto krajine občania maďarského pôvodu. V tejto krajine žijú viacjazyční, multietnickí občania, ktorí svojej vlasti slúžia peniazmi aj krvou. Nemôžem sa pochváliť, že som maďarského pôvodu, pretože – ako v niekoľkých novinách posmešne píšu – som tótsky gazda z Dolnej zeme. Ale keďže žijem v Uhorsku, snažím sa byť uhorským patriotom medzi prvými.“ Ako poznamenal námestník štátneho tajomníka, dôležitá je identita a jej uvedomenie si. Identita, ktorá nás môže spájať nielen s nejakou národnosťou, ale aj s cirkvou, či komunitou alebo pohlavím. Pripomenul nárast podpory pre národnosti, ktoré sú uznávané aj v Základnom zákone Maďarska, tak z finančného hľadiska, ako aj z morálneho: formou každoročne udelených vyznamenaní Pro Cultura Minoritatum Hungariae alebo Za národnosti. Vyzdvihol aj dôležitosť podpory mládeže, pripomenul napríklad usporiadanie športového víkendu, stretnutie štipendistov, ako aj samotné štipendiá pre národnostných gymnazistov. V oblasti podpory komunít vyzdvihol nielen podpory na fungovanie, ale aj podpory na výstavbu pre národnostné spoločenstvá. Nezabudol ani na podporu vytvorenia Slovenského kultúrneho centra v priestoroch bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti spolu so slovenskou vládou.

Predseda Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe Ondrej Kiszely priniesol pozdravy z mesta O. Áchima L., ktorého pomenoval ako hrdinu čabianskych Slovákov. „Osudným sa mu stal zmysel pre spravodlivosť, veď v tom období nebolo pre každého prirodzené, že sa v jednom človeku skĺbi lokálpatriotizmus, evanjelická viera a morálna a skutočná podpora chudobnejších. ... My Čabänia sme nezabudli na nášho Ondriša: jeho portrét, ktorý po generácie visel na stene takmer v každej čabianskej domácnosti, napĺňa dnešných ľudí hrdosťou a nádejou, že stojí za to bojovať za naše mesto, za našu komunitu, za samých seba,“ povedal O. Kiszely.

KampBp22-04

„Už tretíkrát sa končí naša predvolebná kampaň pred touto sochou, aby aj teraz, položením vencov sme si pripomenuli jeho osobnosť, politickú činnosť a v rámci nej jeho politické ciele,“ začal svoj prejav vedúci listiny CSSM Anton Paulik. „Každý aktívny člen našej komunity, ktorý sa zúčastní na miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovni na činnosti našich organizácií, či samospráv, vidí, aké výhody priniesla táto forma zastúpenia pre nás. Prítomnosť hovorcu v parlamente nám umožní, aby sme ovplyvnili formovanie právneho pozadia fungovania našich samospráv, organizácií a inštitúcií. Máme možnosť upozorniť na nedostatky pripravovaných zákonov, taktiež máme príležitosť vypracovať a prostredníctvom Výboru pre národnosti v Maďarsku predložiť svoje návrhy na zmenu platných právnych noriem. Existencia funkcie parlamentného hovorcu nám umožňuje bezprostrednejšiu spoluprácu aj so štátnymi orgánmi,“ povedal A. Paulik.

Na záver pripomenul dôležitosť práce hovorcu, ktorý podľa neho má pracovať tak, „aby prijaté nové právne normy naďalej odrážali národnostnú pestrosť krajiny a zabezpečili čoraz lepšie podmienky na zachovanie tejto pestrosti.“ Dodal, že po týchto voľbách očakáva podporu všetkých členov našej komunity.

(ef)

Foto: Andrea Kiššová

KampBp22-05

KampBp22-06

KampBp22-07

KampBp22-08

KampBp22-09

KampBp22-10

KampBp22-11

KampBp22-12

KampBp22-13

KampBp22-14

KampBp22-15

KampBp22-16

KampBp22-17

KampBp22-18

KampBp22-19

KampBp22-20

KampBp22-21

 

 Dorog bol prvou zastávkou predvolebných kultúrnych stretnutí

 

Jarné kultúrne stretnutie v Pálháze

 

Predvolebná nálada aj v Pišpeku

 

Predvolebný kultúrny podvečer v Dasbaši-Šáre

 

Predvolebné stretnutie v Békešskej Čabe